Biuro czynne:
Przyjmowanie intencji
Intencje mszalne przyjmowane są na dany rok kalendarzowy. Intencje zarezerwowane należy podać najpóźniej dwa tygodnie przed terminem Mszy św. Treść intencji powinna być krótka, zwięzła i zrozumiała dla wiernych uczestniczących w liturgii.
Ofiara za Mszę św. jest dobrowolna czyli nie ma „cennika”.

Wydawanie zaświadczeń
Wszelkie zaświadczenia wydawane są w godzinach otwarcia biura parafialnego. Prosząc o wydanie stosownego dokumentu wystarczy podać imię, nazwisko, rok urodzenia i adres. W parafii swojego chrztu zawsze uzyskamy zaświadczenie o udzielenie sakramentu chrztu, bierzmowania i małżeństwa, niezależnie od tego gdzie te wydarzenia miały miejsce.
Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych wydawane jest tylko osobom fizycznie przebywającym na terenie naszej parafii. Jeśli dana osoba pracuje i przebywa na terenie innej parafii lub za granicą dłużej niż 3 miesiące, to tam powinien udać się aby otrzymać stosowny dokument. Takowe zaświadczenie mogą uzyskać tylko osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, są wierzące i praktykujące, żyją w związku małżeńskim bądź samotnie.
Za wydawane zaświadczenia nie ma ustalonej opłaty, natomiast można złożyć dobrowolną ofiarę.

Często zadawane pytania
Czy mogę otrzymać zaświadczenie dla kogoś z rodziny?
– Podobnie jak i w innych instytucjach, żadnych dokumentów nie wydaje się osobom postronnym. Zaświadczenie może odebrać tylko bezpośrednio zainteresowany.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są w oparciu o dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej. Materiały dostępne są w formie elektronicznej na stronie: www.archpoznan.pl