Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre-Dame.

Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

  • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
  • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
  • stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
  • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
  • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

W skład poszczególnych kręgów tworzących Domowy Kościół  wchodzi od 4 do 6 małżeństw i kapłan jako doradca duchowy. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw należących do danego kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. Spotkania mają też za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa.

Przy naszej parafii działa jeden krąg, w którym uczestniczy 6 małżeństw. Nad stroną „duchową” Domowego Kościoła czuwa Ksiądz Proboszcz Henryk Ogrodnik.

Jeżeli chcecie:

  • umacniać swoją wiarę
  • pielęgnować i pogłębiać miłość małżeńską
  • nauczyć się rozwiązywania konfliktów
  • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
  • doświadczyć życia we wspólnocie

Zapraszamy!!!

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji o Domowym Kościele prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem.

 

Kościół Domowy – najczęstsze pytania

Tak. Domowy Kościół to miejsce w Kościele katolickim przeznaczone dla małżonków, zatem do ruchu możne należeć tylko para, która zawarła sakramentalny związek małżeński.
Są to comiesięczne spotkania w gronie 4-7 par małżeńskich, prowadzone przez parę animatorską w obecności księdza. Spotkanie trwa trzy godziny i daje możliwość aby wspólnie się podzielić życiem, pomodlić oraz porozmawiać na prowadzony przez parę animatorską temat.
Oczywiście, że tak! Domowy Kościół jest miejscem dla całych rodzin, więc jest w nim miejsce także dla dzieci. Dobrze, aby dzieci także miały okazję przebywać w środowisku rówieśniczym, żyjącym podobnymi wartościami. Zawsze podczas wyjazdów i zazwyczaj w czasie spotkań małżonków dzieci mają zorganizowaną opiekę, tak aby mogły się bawić w pobliżu rodziców, jednak w sposób, który będzie pozwalał rodzicom na udział w spotkaniu.
Celem jest przed wszystkim budowanie jedności małżeńskiej i uświęcenie się wzajemnie w małżeństwie. W Ruchu Domowego Kościoła mamy okazję nie tylko do pogłębiania więzi ze współmałżonkiem ale także z dziećmi i przede wszystkim z Bogiem. W Domowym Kościele poznajemy konkretne narzędzia i sposoby, które przybliżają nas do Boga, bliskich i siebie nawzajem. Dzięki nim możemy uczyć się jak dzień po dniu stawać się lepszym dla siebie i świata.
Spotkania grupy kilku małżeństw odbywają się raz w miesiącu, w dniu i o godzinie odpowiadającej każdemu małżeństwu. Spotkanie takie trwa trzy godziny. Z kolei czas potrzebny na poznawanie i naukę modlitwy, pogłębianie więzi z współmałżonkiem i dziećmi realizuje się w codzienności każdego małżeństwa, więc nie wymaga jakoś specjalnie zorganizowanego na to czasu.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu i trwają do 3 godzin.
Tak, jeśli jesteście małżeństwem sakramentalnym i jest to wasza wspólna decyzja.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji o Domowym Kościele prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem lub poprzez stronę: Domowy Kościół Poznań