1 lipca 1982 – Władza Duchowna zleca ks. Marianowi Nowakowi budowę kościoła i stopniowego zaprowadzenia duszpasterstwa na osiedlu Jana III Sobieskiego. Obowiązki duszpasterskie spełnia Ks. Marian Nowak w kościele p.w. Opatrzności Bożej na osiedlu Bolesława Chrobrego, do którego to kościoła uczęszczają mieszkańcy osiedla Sobieskiego.
13 grudnia 1982 – W pierwszą rocznicę stanu wojennego, Ks. Arcybiskup Metropolita Jerzy Stroba święci Krzyż na początku osiedla oraz Kaplicę.
1 kwietnia 1983 – Ks. Arcybiskup wydaje dekret o ustanowieniu Ośrodka Duszpasterskiego p.w. Miłosierdzia Bożego.
20 czerwca 1983 – Ojciec Święty Jana Paweł II podczas pobytu w Poznaniu święci kamień węgielny wyjęty z Poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej – pod budowę kościoła.
11 września 1983 – w uroczystość 300-lecia Odsieczy Wiedeńskiej, Ks. Biskup Tadeusz Etter poświęca plac pod budowę kościoła.
22 kwietnia 1984 – Ks. Arcybiskup wydaje dekret, w którym ustanawia parafię p.w. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu.
10 maja 1984 – uzyskano pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych. Projekt kościoła i domu parafialnego opracował mgr inż. arch. Jerzy Liśniewicz, kierownikiem budowy został inż. Henryk Wlaź.
31 sierpnia 1986 – Metropolita Poznański Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba wmurowuje Kamień Węgielny. Kościół budowany jest przede wszystkim z ofiar parafian przy pomocy Kurii Metropolitalnej. Materiałem budowlanym jest cegła klinkierowa.
23 – 31 maja 1987 – Misje Parafialne O.O. Redemptoryści.
1 i 2 października 1988 – Wizyta Pasterska Ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby.
W roku 1990 – z okazji Srebrnego Jubileuszu kapłaństwa ks. Proboszcza Mariana Nowaka parafianie z Diepoldsau ze Szwajcarii ufundowali dla kościoła nowy dzwon firmy p. Saturnina Skubiszyńskiego.
19 grudnia 1991 – Ks. Arcybiskup Metropolita Jerzy Stroba konsekruje kościół.
4 marca 1992 – Erekcja Drogi Krzyżowej, z upoważnienia Księdza Arcybiskupa dokonuje jej Ks. Proboszcz Marian Nowak.
27 października 1994 – Poświęcenie probostwa (Domu Parafialnego) przez Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka.
21 – 22 października 1995 – Wizytacja Pasterska Ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby.
17 – 25 maja 1997 – Misje Parafialne O.O. Oblaci.
16 grudnia 1999 – Ks. Arcybiskup Metropolita Juliusz Paetz poświęca organy zbudowane przez firmę p. mgr Jana Drozdowicza.
25 listopada 2000 – Ks. biskup Grzegorz Balcerek poświęca figurę Pana Jezusa na frontonie kościoła (dzieło artysty rzeźbiarza p. Mieczysława Króla). Założenie pozbruku wokół kościoła (p. Maciej Siedlecki).
22 kwietnia 2001 – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Juliusz Paetz podnosi świątynię do godności ARCHIDIECEZJALNEGO SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
7 kwietnia 2002 – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki zawierza Archidiecezję Poznańską Miłosierdziu Bożemu.
3 marca 2004 – pod przewodnictwem Ks. Biskupa Z. Fortuniaka parafia uroczyście przyjęła kopię Całunu Turyńskiego.
21 marca 2006 – Umiera pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła,
ks. kan. M. Nowak. 25 marca 2006 – Msza św. pogrzebowa za śp. ks. kan. M. Nowaka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, pod przewodnictwem ks. abpa St. Gądeckiego, z udziałem 150 księży, a następnie pogrzeb w Ostrowie Wielkopolskim.
29 kwietnia 2006 – Proboszczem parafii i kustoszem sanktuarium zostaje ks. kan. Henryk Ogrodnik.
21 marca 2007 – W 1. rocznicę śmierci ks. kan. M. Nowaka dla uczczenia Jego pamięci, poświęcona zostaje przez ks. bpa G. Balcerka tablica pamiątkowa, umieszczona na zewnętrznej ścianie świątyni.
12 września 2007 – Zakończenie prac związanych z założeniem nowego oświetlenia sanktuarium.
20 grudnia 2007 – Firma „Rembudex” kończy malowanie wnętrza świątyni.