Intencje z dnia 11 lutego 2018

Intencje mszalne od 11.02. do 17.02


Niedziela – 11 lutego – VI Niedziela Zwykła

7.30 z okazji 50 rocz. urodzin Krystyny z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o Boże bł.,  opiekę Matki Bożej Miłosierdzia na dalsze lata życia oraz dary DŚ dla całej rodziny
8.30 1. za śp. Bernarda i zm. z rodz. Cytlaków i Szymańskich
2. za śp. Andrzeja Koczorowskiego (5 rocz.śm.) i zm. z rodz. Koczorowskich i Wiśniewskich
10.00 1. za śp. Władysława (30 rocz.śm.), Krystynę, Irenę, Bronisława i zm.  z rodziny
2. w int. Barbary w dniu 18 urodzin, aby Jezus Chrystus był dla niej przez całej dorosłe życie Królem i Panem oraz z prośbą o opiekę Matki Bożej, św. Barbary i św. Rozalii – jej patronek
11.15 w int. Barbary w dniu 18 urodzin, aby Jezus Chrystus był dla niej przez całej dorosłe życie Królem i Panem oraz z prośbą o opiekę Matki Bożej, św. Barbary i św. Rozalii – jej patronek
12.30 za śp. Jana (33 rocz.śm.) Antczaka i zm. z rodz. Antczaków, Kozłowskich, Araszkiewicz, Trzcińskich, Augustyniak, x. kan. Mariana, x. Pawła i Ireneusza
15.30 za śp. Kazimierza Lobę (3 rocz.śm.) i zm. z rodziny
18.30
20.00

Poniedziałek – 12 lutego

8.00 za śp. Wiesławę Łagonowską
18.30 1. za śp. Marka Melosika
2. za śp. Stanisława Pietrkiewicza (12 rocz.śm.)

Wtorek – 13 lutego

8.00 za śp. Annę i Stanisława Dawidów, zmarłe rodzeństwo i zm. z ich rodzin
18.30 1. za śp. Józefa, Leokadię, Zbigniewa, Józefę i zm. z rodziny
2. za śp. Helenę Czajkowską

Środa – 14 lutego – ŚRODA POPIELCOWA

8.00 za śp. zm. z rodz. Łagodów, Bartkowiaków i Gałków
10.00 za śp. Barbarę, Eugeniusza Dzikowskich, Stanisławę i Antoniego Sarniaków i zm. z rodziny
15.30 za śp. Halinę Litwiniuk
17.00 za śp. Bogdana Łochyńskiego (24 rocz.śm.)
18.30 za śp. Leonię i Kazimierza Żarkiewiczów i Czesława Nowaka oraz zm. z rodziny
20.00 w dniu ur. Michała z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Marty oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

Czwartek – 15 lutego

8.00 za śp. Pelagię i Franciszka i zm. z rodz. Karolewskich i śp. Władysława Posanow
18.30 1. za śp. Grzegorza Sobczyka (9  rocz.śm.), Stanisławę, Franciszka, Kazimierę, Janinę, Kazimierza i Piotra Walczaków
2. za śp. Halinę Nowak

Piątek – 16 lutego

8.00 1. za śp. Halinę Nowak
2.
18.30 Msza za zmarłych polecanych w wymieniankach rocznych

Sobota – 17 lutego

8.00
18.30 1. Msza za zmarłych polecanych w wymieniankach rocznych
2. za śp. Wojciecha Podborowskiego (10 rocz. śm.) i zm. z rodz. Podborowskich
Share this Post