Intencje z dnia 4 marca 2018

Intencje mszalne od 04.03. do 10.03


Niedziela – 4 marca – III Niedziela Wielkiego Postu

7.30 za tych parafian, którzy z własnej winy od wielu lat nie przystępowali do sakramentów świętych aby zechcieli pojednać się z Bogiem i powrócić do jedności z Chrystusem oraz Jego Kościołem
8.30 za śp. Stefanię i Władysława
10.00 za śp. Romana, Marię, Bogumiłę, Józefa i Rozalię Leśniczak
11.15 w int. Bogu wiadomej oraz o Boże bł., dla rodziny
12.30 za śp. Kazimierę, Genowefę, Joannę, Teresę, Janusza i Józefa
15.30 za śp. Kazimierza Marczewskiego oraz zm. rodziców: Katarzynę i Franciszka
18.30 za śp. Adriana Rzepczyńskiego
20.00 w int. Rafała i Edyty Rozwadowskich, o Boże bł., i opiekę MB dla nich oraz o zdrowie dla ich dziecka

Poniedziałek – 5 marca

8.00 za śp. Stanisławę  i Władysława Januszkiewicz oraz śp. Jadwigę i Jacka
18.30 1. za śp. Kazimierza Mitulskiego, Łucjana, Marię, Józefa, Kazimierza Gierszewskich i Lecha Zgrabkę
2.za śp. Adama Koprowskiego

Wtorek – 6 marca

8.00 za śp. Zofię i Mariana Halamunda oraz śp. Mariana
10.00 Msza pogrzebowa – śp. Janina Hofman
18.30 1. za śp. Marka Melosika
2. za śp. Stanisława i Zdzisławę Rembalskich
3. za śp. Waldemara

Środa – 7 marca

8.00 za śp. Bożenę i Teodora Bosiackich i zm. z rodziny
18.30 1. w int. Ojczyzny o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii
2. za śp. Bożenę Słowieńską
3. za śp. Włodzimierza Kwiatkowskiego

Czwartek – 8 marca

8.00 o łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Heleny Piaseckiej
18.30 1. za śp. Zdzisławę Hinczewską (16 rocz.śm.), Floriana Hinczewskiego (43 rocz.śm.) i zm. z rodz. Hinczewskich i Szczepańskich
2. za śp. Józefę Maciejewską
3. za śp. Andrzeja Pstrągowskiego

Piątek – 9 marca

8.00 1. za śp. Irenę i Mariana Szumińskich, Ludomirę i Józefa Balcer
2.
18.30 1. za śp. Kazimierza Sobeckiego
2. za śp. Stanisława Blachowskiego

Sobota – 10 marca

8.00 za śp. Leona Antczaka
18.30 1. za śp. Mariana Kędziorę (38 rocz.śm.), Henryka i Zofię Szczerkowskich i zm. z rodz.
2. za śp. Antoniego i Mariannę i zm. z rodziny
3. za śp. Wacławę Wysocką
Share this Post