Intencje z dnia 5 marca 2017

Intencje mszalne od 5.03. do 11.03


Niedziela – 05 marca – I Niedziela Wielkiego Postu

 7.30 Aby czas Wielkiego Postu było okresem pogłębiania więzi z Bogiem oraz o dobre, obfite owoce rekolekcji wielkopostnych
 8.30 Z okazji urodzin Danuty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla jubilatki i całej rodziny, oraz o szczęście wieczne dla zmarłych rodziców
 10.00 W 70 rocznicę urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia
 11.15 Za śp. Czesława Manuszaka (31 rocz.śm.), Wojciecha Manuszaka (1 rocz.śm.)
 12.30 Za śp. Danutę Sekuła, zm. rodziców: Mieczysławę i Edmunda Brukiewicz oraz braci śp. Henryka i Mieczysława
 15.30 Za parafian
 18.30 W podziękowaniu z 1 rok życia Tobiasza z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla syna
 20.00 Za śp. Józefę Klepacką i Piotra Goliszek

Poniedziałek – 06 marca

8.00 Za śp. Zenona Lemańskiego
18.30 1. O Boże Miłosierdzie i błogosławieństwo dla Katarzyny i jej rodziny
2. Za śp. Kazimierza i Zofię

Wtorek – 07 marca

8.00 Z prośbą o opiekę Jezusa Miłosiernego nad Rodziną
9.00 Msza pogrzebowa – śp. Jan Kostkowski
18.30 1. w 70 rocz. urodzin Ewy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą Bożą opiekę la Jubilatki i rodziny
2. za śp. Wojciecha Filasa
3. w intencji Ojczyzny o łaskę wiary Bogu, Kościołowi i Ewangelii

Środa – 08 marca

8.00 Za śp. Kazimierza Mitulskiego
18.30 1. za. śp. Kazimierza (15 rocz.śm.)
2. za śp. Irenę Brzuszkiewicz (2 rocz.śm.)

Czwartek – 09 marca

8.00 Za śp. Tadeusza Napadło
18.30 1. za śp. Józefę, Edwarda, Czesława, Józefa, Władysława, Andrzeja i zmarłych z rodzin
2. za śp. Piotra Kostańskiego

Piątek – 10 marca

8.00 Za śp. Andrzeja Hałasika
18.30 1. w int. Agaty z okazji 25 urodzin z podziękowaniem za przeżyte lata, z prośbą o światło Ducha Świętego na dalsze lata i Bożą opiekę
2. o Boże błogosławieństwo dla rodziny Barbary i Ryszarda Słabych, ich dzieci oraz wnucząt, dziękując za przeżyte lata, otrzymaną pomoc i łaski

Sobota – 11 marca

8.00 Za śp. Irenę i Marcina Kasprowicz oraz zmarłych z rodziny Mączyńskich
18.30 1. za śp. Wandę i Kazimierza Polcyn, Wandę i Stefana Lewandowskich i zmarłych z rodziny
2. za śp. Mariana, Marię, Gabrielę i Ireneusza Pietek

 

Share this Post