Intencje z dnia 6 maja 2018

Intencje mszalne od 6.05. do 12.05


Niedziela – 6 maja – VI Niedziela Wielkanocna

7.30 w dniu ur. x. prob. Henryka – dziękując Bogu za dar Jego życia oraz kapłaństwa, prosimy, by Pan darzył Go zdrowiem, wspierał swoją miłością, strzegł i hojnie darzył łaskami i błogosławieństwami
8.30 1. z podz. Bogu za otrzymane łaski w kolejną rocz. ślubu Anny i Henryka oraz Agnieszki i Pawła
2. za śp. Danutę Trawkę (21 rocz.śm.)
10.00 za śp. Agnieszkę, Franciszka i Józefa Dokowiczów oraz śp. Edwarda Mikołajczaka
11.15 za śp. Bogdana Borowiaka, Annę Świerkowską i Kaziemierza Imielczyka
12.30 za śp. Cecylię, Bolesława, Helenę i Mieczysława oraz zm. z rodziny
15.30 1. za śp. Zofię, Stanisława i Sławomira Miłobędzkich
2. w dniu ur. x. Proboszcza, dziękując za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia
18.30 za śp. Zofię i Jana Sroka w kolejną rocz. śm
20.00 za śp. Stanisława Tacika i zm. z rodziny

Poniedziałek – 7 maja

8.00 1. za śp. x. kan. Stefana Naskręta, zm. rodziców: Mariannę i Szczepana, zm. rodzeństwo: Stanisława, Bernarda, Teresę i Marię
2. w int. Antoniego Chojnackiego o wypełnienie woli Bożej i ulgę w cierpieniu oraz o ulgę w cierpieniu, łaskę wytrwania i Bożej mocy dla Marylki Chojnackiej
18.30 1. w int. Ojczyzny – o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu
2. za śp. Zenona Judka (7 rocz.śm.) i zm. z rodz. Judków i Wróblów

Wtorek – 8 maja – urocz. św. Stanisława Biskupa

8.00 1. za śp. Stanisława, Kazimierza, Franciszkę, Stanisława i zm. z rodz. Sobeckich i Ratajczaków
2. o szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie i Boże bł., dla Stefanii i Moniki i ich dzieci
18.30 1. za śp. Stanisława, Stafana i Zofię Rzepczyków i zm. z rodziny
2. za śp. Stanisława Tylkowskiego, Franciszka Pietrzaka oraz o zdrowie i Boże bł., dla rodziny

Środa – 9 maja – wspomn. św. Atanazego

8.00 za śp. Stanisławę i Walentego Środeckich, Stanisławę, Helenę i Stanisława Stelmaszyków
18.30 1. za śp. Szymka Sochę (4 rocz.śm.)
2. za śp. Krystynę i Władysława Wojciechowskich oraz śp. Monikę i Adama Goździewskich w kolejną rocz. śmierci
3. za śp. Rysia Idzikowskiego oraz o potrzebne łaski dla rodziców i rodzeństwa

Czwartek – 10 maja

8.00 za śp. Pawła Głogowskiego
18.30 1. za śp, Adę i Józefa oraz zm. z rodz. Frankiewiczów, Binkowskich, Przykuckich, Borodynków
2. za śp. Ludwikę, Telesfora Suchorskich i Iwonę Chwiłkowską
3.

Piątek – 11 maja

8.00 za śp. Emilię i Franciszka Krydka i zm. z rodziny
18.30 1. za zm. członków Żywego Różańca, kapłanów i osób posługujących w naszym Sanktuarium
2. za śp. Edmunda Demutha (20 rocz.śm.) i zm. z rodz. Szymkowiaków i Demuthów
3. w int. Adama z okazji urodzin, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Miłosierdzia

Sobota – 12 maja

8.00 1. w 10 rocz. ur. Weroniki z podz. z otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., i opiekę MB
2. za śp. Melchiora (50 rocz.śm.) i zm. z rodz. Michalczewskich, Siedleckich, Piotrowskich i Franczaków
18.30 1. za śp. Marię Pachnowską (10 rocz.śm.), Zygmunta Pachnowskiego(30 rocz.śm.) i zm. z rodz
2. za śp. Katarzynę Urbańską (21 rocz.śm.)
Share this Post