Ogłoszenia Parafialne


Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!
Księga Nehemiasza