Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w teraźniejszości pokoleniom przyszłym.
Władysław Reymont