Ogłoszenia Parafialne


Tylko taka moc posiada wartość, która umożliwia dobre uczynki.
Oscar Wilde