Parafialny Zespół Caritas

Dystrybucja żywności

Dystrybucja żywności

Dyżury członków Parafialnego Zespołu Caritas
przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Każdy wtorek – w dolnej salce Domu Parafialnego na osiedlu Jana III Sobieskiego
godz. 19.00 – 20.00
Zgłoś sąsiada, który wg Twojej oceny znajduje się w trudnej sytuacji materialnej albo sam się zgłoś, jeżeli potrzebujesz pomocy. Porozmawiamy i postaramy się pomóc.

Darmowe Posiłki
Informujemy, że w Poznaniu wydawane są każdego dnia tanie posiłki lub darmowe posiłki pod niżej wymienionymi adresami:
Bar Caritas -ul. Plac Wolności 1 – tanie tel. 61 8525130
Bistro Valde Bene – os. Jana III Sobieskiego 116 przy kościele – tanie tel. 61 8214057
Jadłodajnia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej – ul. Taczaka 7/16 – darmowe tel. 61 8537207
Jadłodajnia pw. św. Brata Alberta -ul. P. Ściegiennego 133 – darmowe tel. 61 8673086
Jadłodajnia przy parafii pw. Nawiedzenia NMP – os. Bochaterów II Wojny Światowej 88

Informacje bieżące
Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o dofinansowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednym z kryteriów przyznania takiej pomocy jest dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający kwoty 456,00 zł brutto miesięcznie, a w przypadku osoby samotnej 542,00 zł. brutto miesięcznie. Jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń do filii MOPR Piątkowo znajdującej się na osiedlu Łokietka 104 w Poznaniu (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących).
tel. 061/ 823-52-60 lub 061/ 825-16-63
Godziny urzędowania MOPR
poniedziałek, czwartek: 8.00 – 17.00, wtorek, środa, piątek: 7.30 – 15.30
Informacje Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Pomoc w sytuacji kryzysowej
Jeżeli natychmiast potrzebujesz pomocy, znajdujesz się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej (klęska żywiołowa, zdarzenie losowe, doświadczenie choroby) skontaktuj się. Proponujemy pomoc rzeczową, żywnościową, finansową.
Chorym i niepełnosprawnym proponujemy możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego – kule i wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka ortopedyczne itp.
Co roku organizujemy kilka cykli wczasorekolekcji dla chorych i niepełnosprawnych, starszych i samotnych. Dofinansowujemy wyjazdy do ośrodków Caritas (Bojanowe Gniazdo, Gwiazda Morza, Górska Przystań) i innych miejsc współpracujących z Caritas.
Dla Seniorów powyżej 60-tego roku życia organizowane są bezpłatne kursy komputerowe języka angielskiego, wrsztaty usprawniające oraz pomoc indywidualna.
Informacje
Caritas Archidiecezji Poznańskiej – ul. Rynek Wildecki 4a Poznań
tel. 61 835 68 50, mail: sekretariat@caritaspoznan.pl

Punkt Konsultacyjny Caritas dla Młodzieży Uzależnionej i ich rodziców
(uzależnienie od narkotyków i alkoholu)
Czynny poniedziałki i czwartki w godz. 16.30-18.30
Rynek Wildecki 4a Poznań tel. 61 835-68-51
Zakres usług: dostarczanie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii, diagnoza problemu, motywowanie i kierowanie na leczenia;
udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom;
opieka duszpasterska;

Centrum Integracji Społecznej Piątkowo
Jeżeli jesteś osobą będącą w trudnej sytuacji życiowej, przyjdź do nas!!!
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo zajmuje się aktywizacją społeczno – zawodową osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Centrum jest przygotowanie osoby bezrobotnej do pracy w formie zatrudnienia bądź samozatrudnienia przez spółdzielnię socjalną.
Przystępując do programu uczestnik trafia na kurs intensywnego szkolenia z zakresu obsługi komputera, gdzie przez dwa miesiące zdobywa wiedzę dotyczącą m.in. podstawowych programów biurowych, graficznych oraz obsługi Internetu.
Następnie uczestnik przechodzi na jeden z czterech warsztatów aktywizacji zawodowej gdzie zdobywa umiejętności niezbędne na rynku pracy (warsztat ogrodniczy, budowlany, porządkowy oraz opieki nad osobą samotną lub niepełnosprawną).
Realizacja programu Centrum Integracji Społecznej odbywa się 5 dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie. Edukacja zawodowa trwa od wtorku do piątku. W poniedziałki odbywa się edukacja ogólna, w skład której wchodzą podstawy przedsiębiorczości, metody aktywnego poszukiwania pracy, etyka w pracy, integracja społeczna, warsztaty psychologiczne.
Uczestnictwo w programie trwa 12 miesięcy, w sytuacji tworzenia spółdzielni socjalnej może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Pobyt w Centrum zaliczany jest do okresu zatrudnieniowego składkowego.
Każdy uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych (ok. 650 zł.), jeden ciepły posiłek dziennie (w formie obiadu dwudaniowego), badania lekarskie oraz szkolenie BHP. W programie znaleźć można również wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego. ??
CIS Piątkowo
Os. Jana III Sobieskiego 105; z tyłu budynku Szkoły Podstawowej nr 15;
Tel./fax 061 823 45 02; e-mail: cis.etap@o2.pl

Darowizny na rzecz Caritas
Jeśli pragniesz wspomóc:
rodziny i osoby będące w trudnej sytuacji życiowej z naszej Parafii;
działalność charytatywną, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z biednych rodzin Parafii;
prowadzenie świetlicy dla dzieci (w ramach zajęć: zabawa, odrabiane lekcji, korepetycje oraz ciepły posiłek).
Przekaż dar serca na konto Parafii Miłosierdzia Bożego z dopiskiem
„Na cele charytatywne”
KONTO PARAFIALNE
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Poznaniu
54 1240 1747 1111 0010 1227 1747

Zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami):
każda osoba prawna (firma) może przekazać darowiznę z przeznaczeniem na działalność charytatywną do wysokości 10% dochodu;
każda osoba fizyczna (obywatel) może przekazać darowiznę z przeznaczeniem na działalność charytatywną do wysokości 6% dochodu;
Darowizna podlega odliczeniu od podatku, jeżeli jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Polecamy także hojności Parafian skarbonę przy obrazie św. Antoniego. Wszystkie ofiary z tej skarbony przeznaczone są na działalność Parafialnego Zespołu Caritas. Każda ofiara nawet drobna jest cenna. „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36) Bóg zapłać