test

Wpowadzenie
Rok 1981
Rok 1982
Rok 1983
Rok 1984
Rok 1985
Rok 1986
Rok 1987
Rok 1988
Rok 1989
Rok 1990
Rok 1991

Wpowadzenie

Każdy jubileusz jest okazją, by wracając do przeszłości zgłębiać historię i dziękować Bogu za dzień dzisiejszy.

Rok 2014 to dla parafii Miłosierdzia Bożego w Poznaniu czas jubileuszowy, czas dziękczynienia za 30 lat istnienia parafii. Z tej okazji z ogromną radością pragnę udostępnić spisaną w wersji elektronicznej  historię wspólnoty.

To dzięki ogromnej i bezinteresownej pracy wielu osób możemy łatwo zapoznać się z zapisanymi informacjami oraz przejrzeć zdjęcia z wydarzeń, które miały istotne znaczenie w 30 – letnich dziejach naszej parafialnej wspólnoty.

Członkom Rady Duszpasterskiej za pracę nad tekstem; szczególnie  p. Jerzemu Jasickiemu za przepisanie tekstów z kronik w wersji papierowej, skanowanie i obróbkę komputerową zdjęć oraz opracowanie poszczególnych roczników od 1981 do 2014 r., p. Marii Borodynko za korektę i wszystkim za wkład pracy i serca niech Bóg wynagradza stokrotnie.

Poznawanie historii pozwala łatwiej rozumieć teraźniejszość i z większym spokojem spoglądać w przyszłość. Tego życzę wszystkim korzystającym z tego niezwykłego elektronicznego skarbca wiedzy.

Henryk Ogrodnik

Proboszcz

Rok 1981

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM KU ZBAWIENIU!

Po I wojnie światowej w 1918 r. wieś Piątkowo (dawniej Schonherrnhausen) jako wieś kolonizacyjna była zamieszkiwana wyłącznie przez rolników pochodzenia niemieckiego. Pierwszy wykup gospodarstw przez Polaków z rąk niemieckich rozpoczął się w 1919 r.  W podziękowaniu Bogu za odzyskanie wolności naszej Ojczyzny mieszkańcy wsi postawili przy szosie Obornickiej w 1923 r. figurę Chrystusa ku czci Jego Najświętszego Serca .  Liczba mieszkańców wsi wynosiła w tym czasie około 300 osób. Z postępem wykupu gospodarstw wzrastała liczba Polaków katolików, którzy uważali, że należy w drugiej części wsi, na skrzyżowaniu dróg, postawić krzyż w tej samej intencji.

Wiosną 1926 roku postawiono krzyż ze składek mieszkańców wsi Piątkowo, których było około 400. Działo się to za pierwszego polskiego sołtysa wsi, Władysława Andersa i księdza  radcy, Narcyza Putza, proboszcza ówczesnej parafii św. Wojciecha w Poznaniu, do której terytorialnie wieś Piątkowo przynależała. Krzyż był wykonany z drzewa dębowego, przez kołodzieja Stanisława Jakubiaka z Piątkowa i stał do roku 1939 tj. do rozpoczęcia II wojny światowej i wkroczenia hitlerowców na tereny Polski. W noc sylwestrową 1939/1940 r. miejscowi Niemcy oszołomieni zwycięstwem nad Polską, krzyż ten i figurę zrąbali.

Po upadku hitleryzmu i odzyskaniu wolności Ojczyzny, wiosną 1946 r. postawiono w tym miejscu drugi z kolei krzyż z drzewa jesionowego, wykonany przez kołodzieja Jana Wyrwała z Piątkowa. Liczba mieszkańców wynosiła w tym czasie około 700 osób; sołtysem wówczas był Franciszek Talarek, a proboszczem parafii Poznań – Winiary, do której wieś Piątkowo przynależała, ks. Franciszek Garstecki. Krzyż ten, dotknięty próchnicą,  jesienią 1956 r.  został złamany przez wichurę.

Trzeci krzyż – z drzewa dębowego –  postawiono w kwietniu 1957 roku. Wykonany został przez kołodzieja Antoniego Bandeckiego z Piątkowa . Wieś należała do gromady Suchy Las i liczyła ponad 1000 mieszkańców; proboszczem parafii Poznań – Winiary był  ks. dr Stefan Gliński. Z inicjatywą wystąpiły i organizację budowy krzyża podjęły miejscowe Kółko Rolnicze i Ochotnicza Straż Pożarna. Członkami Rady Parafialnej Poznań -Winiary ze wsi Piątkowo byli: Jan Posłuszny, Jan Ponikowski oraz prezes Kółka Rolniczego, Wacław Roszak.

W roku 1973 wieś Piątkowo włączona została w granice administracyjne m. Poznania. Na terenie Piątkowa powstają osiedla mieszkaniowe.

Pierwsze osiedle,  Bolesława Chrobrego liczy około 15.000 mieszkańców. W roku 1981 wybudowano na jego terenie, przy cmentarzu winiarskim kościół pw. Opatrzności Bożej. Pierwszym proboszczem został  ks. Kazimierz Lijeski.

Drugie osiedle, Jana III Sobieskiego łącznie z budownictwem jednorodzinnym liczy 12.000 mieszkańców; na tym   osiedlu będzie budowany kościół parafialny. W lipcu 1981 r. kuria metropolitalna otrzymała pozwolenie na budowę świątyni  na osiedlu  Jana III Sobieskiego w Poznaniu.

Parafie na osiedlach  Bolesława Chrobrego i Jana III Sobieskiego należą do dekanatu Poznań – Winiary, którego pierwszym dziekanem został ks. Janusz Szajkowski.

W grudniu 1982 r. zaistniała  konieczność usunięcia trzeciego krzyża, który znajdował się na trasie budowanej ulicy międzyosiedlowej im. Karola Szymanowskiego. Nowy, czwarty krzyż wykonany z drzewa modrzewiowego postawiono w pobliżu miejsca krzyża usuniętego. Inicjatorami postawienia  krzyża są mieszkańcy i Kółko Rolnicze. Wykonawcą jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, a drzewo pochodziło z tartaku z Obornik.

Rok 1982

1 lipca 1982 r. władza duchowna powołuje księdza Mariana Nowaka, kapelana szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu i zleca mu budowę kościoła oraz utworzenie duszpasterstwa na os. Jana III Sobieskiego.

Ks. Nowak obowiązki duszpasterskie spełnia  w kościele pw. Opatrzności Bożej (os. Bolesława Chrobrego), do którego uczęszczają też mieszkańcy os. Jana III Sobieskiego, ponieważ mają do niego bliżej, niż do swojej parafii św. Stanisława Kostki na Winiarach. Po długich poszukiwaniach mieszkania dla księdza, zamieszkuje on na Jaroczyńskiego, w domu p. Heleny Tomczak.

Następnym krokiem było znalezienie odpowiedniego miejsca na budowę tymczasowej kaplicy z zapleczem katechetyczno – mieszkalnym. Mimo że przy bloku nr 42 stoi wolna willa, 12 rodzin z tego bloku nie zgadza się, by tam powstała kaplica, ponieważ „nie mieliby spokoju”… Na szczęście, na osiedlu stoi jeszcze jeden dom ze starego Piątkowa, przy bloku nr 22, kiedyś własność rodziny Podkańskich; potem dom ten służył jako magazyn przy budowie osiedla. Sześć różnych instytucji wyraziło zgodę na przeznaczenie tego obiektu jako zaplecza budującego się kościoła.

26 listopada ks. Nowak dostał klucze do tego domu, niestety, był on w opłakanym stanie i wymagał kapitalnego remontu. W pomieszczeniu, które było dużym garażem, rozpoczęto prace – tynkowanie, instalowanie prądu, malowanie, wstawianie drzwi itp. i 12 grudnia pomieszczenie było gotowe. Ołtarz pożyczono z kościoła w Naramowicach, tabernakulum od sióstr pasterek.

W niedzielę 12 grudnia o godz. 9.00 ks. Nowak odprawia pierwszą Mszę św. i święci figurę Niepokalanej postawioną na miejscu zniszczonej.

W poniedziałek 13 grudnia , w 1. rocznicę ogłoszenia w Polsce stanu wojennego, przybywa na os. Jana III Sobieskiego ks. Arcybiskup Metropolita Poznański, Jerzy Stroba. Najpierw przy wjeździe na osiedle święci krzyż, a potem przyjeżdża do kaplicy. Ogromnie dużo ludzi!  Arcypasterz święci kaplicę i wyraża ogromną  radość, że na Jana III Sobieskiego zamieszkał Pan Jezus. Ksiądz abp wezwał ludzi do gorliwości przy budowie kościoła.

Plac pod budowę kościoła – lipiec 1982 r.

Niepokalana przed kaplicą

Mieszkanie dla księży

Magazyn przeznaczony na kaplicę

Poświęcenie figury Niepokalanej – 12 grudnia 1982 r.

Ksiądz abp Jerzy Stroba święci krzyż – 13 grudnia 1982 r.

Ksiądz abp Jerzy Stroba święci krzyż – 13 grudnia 1982 r.

Powitanie gościa przez ks. M. Nowaka

Ksiądz abp wkracza do kaplicy

Ksiądz abp sprawuje Najświętszą Ofiarę w asyście ks. dziekana Janusza Szajkowskiego i kanonika Mariana Paśka

Pierwszy projekt kościoła – architektów Barbary Baranowskiej i Jacka Prządki – który nie został zatwierdzony

Projekt arch. Jerzego Liśniewicza został zatwierdzony do realizacji

Boże Narodzenie w kaplicy – 1982 r.

Rok 1983

1 kwietnia Ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba wydaje dekret o ustanowieniu Ośrodka Duszpasterskiego pw. Miłosierdzia Bożego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu.

Wiosną przystąpiono do rozbudowy kaplicy

W kwietniu stanęły pierwsze mury

W maju ruszyło tynkowanie

Parafianie pomyśleli o ogródku dla księży przy kaplicy

Ksiądz M. Nowak stara się u władz świeckich o pozwolenie na procesję Bożego Ciała i zgodę taką otrzymuje. 2 czerwca procesję prowadzi i Mszę św. celebruje kanclerz kurii metropolitalnej, ks. dr Kazimierz Królak. Procesja obchodzi całe osiedle; trwa ponad dwie godziny.

Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

Parafia przygotowuje się na powitanie w Poznaniu Ojca św. Jana Pawła II. Rekolekcje prowadzi o. duchowny seminarium, ks. dr Ambroży Andrzejak.

20 czerwca o godz. 500 wyrusza z kaplicy piesza pielgrzymka na Łęgi Dębińskie, na spotkanie z Ojcem Świętym. Idzie ok. 500 osób. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Eucharystii święci kamień węgielny pod budowę naszego kościoła, wyjęty z Poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej.

Pielgrzymka

22 czerwca ks. Nowak przeprowadza się z ul. Jaroczyńskiego do mieszkania obok kaplicy, odnowionego po remoncie.

1 lipca ks. arcybiskup przydziela parafii wikariusza, ks. Grzegorza Balcerka. Okres wakacji to rozbudowa kaplicy i dobudowanie dwóch salek katechetycznych.

10 i 11 września uroczystość 300-lecia Odsieczy Wiedeńskiej, szczególnie uroczyście obchodzona na os. Jana III Sobieskiego. Msze św. celebrują: w sobotę ks. dziekan Janusz Szajkowski, w niedzielę uroczystościom przewodniczy ks. bp Tadeusz Etter. Tego dnia poświęcono krzyż i plac pod budowę kościoła. Było ok. 5 tys. wiernych.

Plac pod budowę nowego kościoła podczas Mszy św.

Poświęcenie krzyża na placu budowy

Ołtarz polowy podczas Mszy św.

Rok 1984

W Kościele trwa Rok Odkupienia. W parafii w V niedzielę Wielkiego Postu przeżywaliśmy uczczenie krzyża św. i wspólne wyznanie wiary świętej. Przed kościołem rozprowadziliśmy dużą ilość krzyży. Wielu parafian przyszło z krzyżem w ręku.

Szczególnie gorliwie przygotowywaliśmy się do rekolekcji wielkopostnych, które prowadził ks. prob. Wojciech Pawelczak z Kobylnicy. Frekwencja wiernych dobra.

Ksiądz abp J. Stroba w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego tj. 22 kwietnia wydaje dekret, w którym ustanawia parafię Miłosierdzia Bożego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu. Ustanawia również proboszczem dotychczasowego rektora Ośrodka Duszpasterskiego, ks. Mariana Nowaka.

Powitanie ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka przez proboszcza ks. M . Nowaka

Powitanie ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka

Powitanie biskupa przez parafian Danutę Trawkę i Wojciecha Frąckowiaka

Poświęcenie kaplicy

I Komunia św. odbyła się w czterech terminach: w Wielki Czwartek 19 kwietnia oraz 6, 13 i 20 maja.

Błogosławieństwo rodziców

Wspólne zdjęcie z kapłanami

24 maja księża wikariusze – Grzegorz Balcerek i Witold Parecki – obchodzili 5. rocznicę święceń kapłańskich. W tym dniu uczestniczyli w zjeździe kursowym pod przewodnictwem ks. rektora L. Wciórki. Słowo Boże wygłosił ich ojciec duchowny, a obecny proboszcz katedry,  ks. J. Stanisławski.

3 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia rocznego kursu lektorskiego. Podczas Mszy św. o godz. 18.30 ks. kanclerz dopuścił do posługi lektora przygotowanych ministrantów naszego dekanatu.

Wspólne zdjęcie ministrantów – lektorów i ich księży z dekanatu

Procesja Bożego Ciała przeszła z kaplicy do krzyża stojącego przy wjeździe do parafii. Jeden z ołtarzy znajdował się na osiedlu Marysieńki.

Sypanie kwiatków

Na trasie procesji

Ołtarz na os. Marysieńki – w tle duży bochen chleba

28 i 29 lipca odbyła się pielgrzymka parafialna na Górę Św. Anny i Jasną Górę. Po drodze pielgrzymi odwiedzili Świętą Górę w Gostyniu oraz Trzebnicę. Udział wzięło 100 osób (2 autokary).

Uroczystość MB  Częstochowskiej przeżywana jest w parafii bardzo podniośle. Dzieci składają przed ołtarzem Matki Bożej kwiaty w podzięce za szczęśliwe wakacje. Parafianie udają się pieszo z wszystkimi sztandarami na odpust do Naramowic.

W parafii wprowadzono konferencje dla małżeństw – raz w miesiącu – w grupach do 5, 10 i 15 lat pożycia małżeńskiego. Konferencje prowadzili prelegenci z duszpasterstwa rodzinnego.

W każdą niedzielę przez cały rok, w salce parafialnej  głoszona jest konferencja na temat Pisma Świętego. Wykład prowadzi ks. Marcin Meisner z parafii w Naramowicach.

 

Rok 1985

Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Eugeniusz Hanas ze Świętej Góry w Gostyniu.

W Wielki Czwartek parafia przeżywa po raz pierwszy wczesną Komunię św. dla dzieci z klas zerowych.

22 dzieci przygotowała gorliwa katechetka, p. Anna Kwaśna.

Wczesna Komunia Święta

Przez nowennę parafia przygotowuje się do odpustu. Sumę odpustową odprawił ks. infułat, Władysław Pawelczak, Oficjał Sądu Metropolitarnego, były rektor seminarium. Kazanie wygłosił ks. Ryszard Wachowiak.

We Mszy św. udział wzięły pielgrzymki z Naramowic i Winiar oraz duże grono czcicieli Miłosierdzia Bożego z całego Poznania.

11 kwietnia przybywa ks. bp Zdzisław Fortuniak, aby udzielić młodzieży z naszej parafii Sakramentu Bierzmowania. Przez cały rok 320 osób przygotowywało się na lekcjach religii pod gorliwym okiem wikariuszy, ks. Grzegorza Balcerka i ks. Witolda  Pareckiego.

Młodzież zgromadzona przed kaplicą trzymając krzyż wyznaje wiarę świętą

Ksiądz bp Zdzisław Fortuniak udziela Sakramentu Bierzmowania

I  Komunia św. odbyła się w dniach 5, 12 i 19 maja. Przystąpiło do niej 308 dzieci.

10 maja piątek, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Otrzymujemy decyzję – pozwolenie Urzędu Miejskiego na budowę fundamentów kościoła. Zaraz po uroczystości Bożego Ciała, w piątek 7 czerwca rozpoczęto wykopy. Fundamenty do poziomu zerowego założono do końca tego roku.

W Święto Wniebowzięcia NMP matki z Żywego Różańca rozprowadzają za „co łaska” wcześniej przygotowane wiązanki ziół oraz zbóż i w ten sposób materialnie wspomagają budowę kościoła.

W dniach 30 i 31 lipca odbyła się autokarowa pielgrzymka parafialna na Jasną Górę. Po drodze pielgrzymi odwiedzili Gostyń, Trzebnicę i Górę św. Anny. Udział wzięło 100 osób (kilkanaście osób było na Jasnej Górze po raz pierwszy w życiu) .

We wrześniu odbyła się pielgrzymka parafialna do Warszawy, Niepokalanowa i na grób ks. Jerzego Popiełuszki. W pielgrzymce brali udział członkowie chóru parafialnego, młodzież i dzieci z rodzicami. Podczas pielgrzymki powstaje nazwa chóru parafialnego ,,Maria Victoria”. Ma ona ścisły związek z naszym osiedlem i historią wiktorii wiedeńskiej wojska polskiego pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego.

Pielgrzymka przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

Krzyż poświęcony pamięci zamordowanego w maju 1983 r. Grzegorza Przemyka

Po powrocie z pielgrzymki zostaje wybrany pierwszy zarząd chóru w składzie: Tadeusz Bucher – prezes, Adam Majewski – wiceprezes, Maria Nowicka – sekretarz i Janina Błasik – skarbnik. Powstaje też regulamin chóru. Członkiem chóru może być osoba wierząca i praktykująca.

Chór Maria Victoria

W dniach od 15 do 28 września trwała parafialna pielgrzymka do Rzymu. Wzięło w niej udział 37 osób pod przewodnictwem ks. proboszcza Mariana Nowaka.

Moment przed wyjazdem do Rzymu

Parafianie pozdrawiają Ojca Świętego na placu Świętego Piotra

Przed bazyliką Świętego Piotra w Rzymie

Msza św. na Monte Cassino

20 grudnia to przepiękny dzień w parafii – całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Powstaje grupa czcicieli Najświętszego Sakramentu i inicjatywa adoracji przez cały rok; każdy członek grupy pół godziny w tygodniu.

Rok 1986

Wielki Post. Kazania pasyjne głosi ks. Henryk Nowak z seminarium duchownego.

Po Popielcu w kaplicy św. Józefa przy ulicy Krysiewicza odbyły się rekolekcje dla czcicieli Miłosierdzia Bożego z całego miasta.

Rekolekcje wielkopostne w parafii wygłasza proboszcz katedry ks. Jan Stanisławski. Frekwencja jest większa niż w ubiegłym roku.

Uroczystość odpustowa w br. przypadła 6 kwietnia. Sumę odprawił i kazanie wygłosił ks. proboszcz Tadeusz Neumann z Naramowic. We Mszy św. uczestniczyło więcej wiernych niż w latach ubiegłych.

Przyszła wiosna, więc budujemy kościół. Zdjęcia z czerwca.

Budowa kościoła

Budowa kościoła

Budowa kościoła

Do wczesnej Komunii św. w Wielki Czwartek przystąpiło 20 dzieci.

Błogosławieństwo rodziców

I Komunia Święta

I Komunia św. dzieci z klas drugich miała miejsce w kolejne niedziele 4, 11 i 18 maja; przystąpiło 310 dzieci.

W sobotę 24 maja odbył się dzień skupienia dla wszystkich grup duszpasterskich w Sanktuarium Maryjnym w Wieleniu Zaobrzańskim. Z parafii wyjechało 7 autokarów z wiernymi, a dodatkowo pociągiem pojechała stuosobowa grupa młodzieży. Ostatni, dwukilometrowy odcinek do kościoła w Wieleniu to piesza procesja.

W ramach dnia skupienia – nauki, spowiedź, wspólna agapa, praca w grupach, nabożeństwo Maryjne oraz zajęcia rekreacyjne nad jeziorem, w tym konkurencje sportowe z nagrodami. W drodze powrotnej postój w Przemęcie.

W drodze do Wielenia

W uroczystość Bożego Ciała Mszę św. celebruje ks. kan. Marian Fąka, Oficjał Sądu Metropolitalnego w Poznaniu. Po Eucharystii  procesja.

Najświętsza Ofiara przed kaplicą

Procesja – sztandary parafialne

W  czerwcu parafia uroczyście obchodzi XXX – lecie „Poznańskiego Czerwca” oraz XX – lecie obchodów „Milenium”. Z tej okazji odbyła się nowenna.

Ksiądz arcybiskup z dniem 1 lipca powołuje ks. Grzegorza Balcerka do organizacji parafii na os. Bolesława Chrobrego i budowy na tym osiedlu kościoła. Wierni z ogromną wdzięcznością dziękują ks. Grzegorzowi za pracę w naszej parafii. W tym samym dniu przybywa do nas nowy wikariusz, ks. Tomasz Morasz, dotychczasowy wikariusz w Kępnie. Witamy go uroczyście i z modlitwą.

Jak co roku, w lipcu (27-29) udaje się pielgrzymka parafialna na Jasną Górę. Pociągiem jedzie 150 osób.

31 sierpnia do parafii przybywa ks. Arcybiskup Metropolita Poznański, Jerzy Stroba, aby wmurować kamień węgielny, który poświęcił Ojciec Święty, Jan Paweł II, będąc w Poznaniu 20 czerwca 1983 r.

Powitanie arcybiskupa

Słowo Boże

Msza Święta

Procesja

Kamień węgielny wmurowany

Akt wmurowania

Pamiątkowa pocztówka

Rok 1987

Odwiedziny duszpasterskie – kolęda – jak co roku, w każdej rodzinie. Owocem kolędy jest zjednoczenie sakramentem małżeństwa kilku małżeństw żyjących na kontrakcie cywilnym.

Kazania pasyjne podczas „Gorzkich żalów” głosi ks. Jan Ślepiak z Naramowic. Droga krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu.

Boży grób

W Wielki Czwartek wczesna Komunia św. 20 dzieci z klas „0”.

Odpust parafialny w niedzielę 26 kwietnia. Sumę celebruje i kazanie skierowane do bardzo licznie zgromadzonych wiernych głosi ks. proboszcz Zygmunt Pilawski z Bojanowa k/Rawicza.

I Komunia św., do której przystąpiło 343 dzieci z klas drugich, odbyła się w terminach: 3 i 10 maja na Mszach św. o godzinie 8.45 i 11.45.

Misje św. po raz pierwszy w parafii; prowadzą je ojcowie redemptoryści z Gliwic. Podczas Tygodnia Misyjnego rozdano 12.000 Komunii św. Misje przygotowały całą wspólnotę do Kongresu Eucharystycznego i spotkania z Ojcem Świętym podczas Jego 3. pielgrzymki do Ojczyzny.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła dnia 8 czerwca witamy Jana Pawła II na ojczystej ziemi. Duża grupa naszych parafian bierze udział w spotkaniach w Szczecinie i Gdańsku.

Parafialną uroczystością kongresową była uroczystość Bożego Ciała. Przybywa do naszej wspólnoty ks. biskup Stanisław Napierała i odprawia uroczystą Mszę św., wygłasza słowo Boże oraz prowadzi procesję Eucharystyczną przez parafię, aż do krzyża na początku osiedla.

Z dniem 1 lipca ks. arcybiskup powierza ks. Witoldowi Pareckiemu budowę kościoła na os. Kosmonautów. Uroczyście żegnano naszego wikariusza, dziękując mu za pracę duszpasterską.

W tym samym dniu przybywa do parafii nowy wikariusz, ks. Janusz Nawrot z Rawicza.

Na początku lipca 50 parafian udało się z pieszą poznańską pielgrzymką na Jasną Górę. W tym samym miesiącu w dniach 27-28 lipca 150 wiernych z parafii pielgrzymowało na Jasną Górę pociągiem.

Od 1 września rozpoczyna w naszej parafii praktykę ks. diakon Piotr Kubiak, przygotowując się do kapłaństwa.

20 września odbyła się pielgrzymka do Górki Duchownej k/Leszna – uczestniczyło 200 osób.

Życie religijne w parafii pw. Miłosierdzia Bożego

Uroczystość św. Michała Archanioła jest szczególnie przeżywana przez ojców. Mszę św. celebrował w tym dniu ks. bp Zdzisław Fortuniak.  Po Eucharystii spotkał się z ojcami na dyskusji poświęconej ratowaniu życia ludzkiego.

Przed uroczystością Matki Bożej Miłosierdzia w kościele oo. karmelitów zorganizowano triduum dla czcicieli Miłosierdzia Bożego z całego Poznania.

Każdego roku organizowany jest w parafii w Naramowicach Dekanalny Sakrosong Młodzieżowy. W tym roku nasz zespół młodzieżowy zajął jedno z czołowych miejsc.

Rekolekcje adwentowe dla młodzieży prowadzi w tym roku ks. Maciej Kubiak z Górczyna.

Przez cały rok każdego 16. dnia miesiąca odprawiana jest w parafii Msza św. za Ojczyznę i Ojca św. Liturgię tej Eucharystii opracowują ojcowie; po Mszy św. w salce parafialnej spotkanie z ojcami i dla nich konferencja.

W 1987 r. rozdzielono 119.531 Komunii św., a we Mszach św. w niedziele uczestniczyło ok.4.700 osób.

Rok 1988

Na początku roku uroczysty wieczór kolęd i poezji religijnej.

Parafia przygotowuje się poprzez modlitwę i pokutę do odnowienia misji świętych. Każda grupa – dzieci, młodzież i dorośli –  ma swój dzień pokuty. Przyjechali ojcowie redemptoryści z Gliwic. Frekwencja bardzo słaba. Niewielu mężczyzn.

Wielki Post. Kazania pasyjne wygłasza ks. Piotr Ostański, kapelan szpitala przy ul. Lutyckiej w Poznaniu. Szczególną uwagę zwraca na działalność złego ducha.

Uroczystość św. Józefa – dzień patronalny wszystkich ojców. Msza św. wieczorna przy pełnej kaplicy, wypełniona głównie mężczyznami.

Boży grób

Wielki Czwartek . Wczesna Komunia św. 23 dzieci z kl. „O”.

Od Wielkiego Piątku rozpoczynamy nowennę do Miłosierdzia Bożego przed uroczystością odpustową. Sumę i słowo Boże głosi ks. prof. Jerzy Troska. Dużo wiernych na odpuście.

Niedziela 17 kwietnia to dzień pomocy dla Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Do naszej parafii przyjechało 45 kleryków z II roku. W programie pobytu uroczysta Eucharystia, słowo Boże o powołaniu, spotkania w grupach z młodzieżą, kolacja u wiernych oraz wspaniałe ognisko na zakończenie. Udział wiernych imponujący. Po ognisku parafianie odwieźli kleryków własnymi samochodami.

I Komunia św. 352 dzieci z klas drugich miała miejsce w dniach 8 i 15 maja.

31 maja do sanktuarium przybywa ks. abp Jerzy Stroba, aby udzielić młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Sakrament przyjęło 168 młodych ludzi.

Także w maju, nasz praktykant diakon, a obecnie ks. Piotr Kubiak, odprawia w parafii Mszę św. sekundycyjną. Ogromnie dużo wiernych, także dzieci i młodzieży. Z wielkim wzruszeniem parafianie przyjmowali prymicyjne błogosławieństwo.

Uroczystość Bożego Ciała celebruje i słowo Boże głosi ks. prof. Marian Banaszak. Na chwałę Bożą śpiewa nasz parafialny chór „Maria Victoria”.

Z dniem 1 lipca ks. abp skierował ks. Janusza Nawrota na studia biblijne do Paryża. Do parafii przybywa ks. Ireneusz Greczka z Wolsztyna.

Podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w katedrze przez ks. biskupa Stanisława Napierałę w intencji pielgrzymów wyruszających pieszo na Jasną Górę, śpiewał nasz parafialny chór „Maria Victoria”.

Przez cały rok trwa budowa kościoła, a 24 czerwca rozpoczęto zakładanie konstrukcji dachowej.

Budowa kościoła

Budowa kościoła

Budowa kościoła

W dniach 15 i 16 lipca odbyła się parafialna pielgrzymka na Jasną Górę; wyjechały 3 autokary z wiernymi.

W dniach 1 i 2 października parafia przeżywa pierwszą wizytację; przeprowadza ją  ks. abp Jerzy Stroba. Gość był serdecznie witany już na granicy naszego osiedla przez delegację parafian. Następnie kawalkada 20 samochodów oraz 40 motocykli asystowała arcybiskupowi w przyjeździe do kościoła. Przed świątynią witało dostojnego gościa około 1.000 dzieci z lampionami w rękach, śpiewając „Bądź pozdrowiony gościu nasz. W radosne progi nasze wejdź”. W trakcie wizytacji prócz odprawionych Mszy św., głoszonych homilii, spotkań z działającymi grupami duszpasterskimi, ks. arcybiskup odwiedził także osoby chore w ich domach – p. Pelagię Majęwską z bloku 6 m. 3 oraz p. Danutę Maćkowiak z bloku 42 m. 102. Dokonał także wpisu do naszej parafialnej kroniki.

W następną niedzielę czytany był dekret powizytacyjny z pochwałą i uznaniem dla parafii oraz zachętą do dalszej wytrwałej pracy duszpasterskiej.

Powitanie ks. arcybiskupa

Wspólna modlitwa

Eucharystia

Pieczątka wizytacji wstępnej

Wpis do kroniki

Treść wpisu ks. arcybiskupa do księgi: „ks. proboszczowi na dalszy pomyślny rozwój zmysłu duszpasterskiego i rychłego ukończenia budowy nieruchomości parafialnej, księżom wikariuszom na radosny trud pracy duszpasterskiej i wszystkim związanym z parafią, budujących ją wiernym z serca błogosławię”.

W sobotę 12 października pielgrzymka do Lichenia; wyjechały 3 autokary.

Niedziela 16 października to 10. rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W parafii gościmy 45 kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wspólna modlitwa parafii w intencji powołanych i o powołania. Po południu ognisko przy budującym się kościele. Ogromna liczba dzieci i młodzieży. Przed kościołem zbiórka na utrzymanie seminarium.

Spełniając życzenie ks. arcybiskupa wyrażone podczas wizytacji, aby organizować w większych parafiach coroczne kursy przedmałżeńskie, w listopadzie zorganizowany został kurs przedmałżeński dla młodzieży, która w najbliższym roku pragnie zawrzeć związek małżeński.

Wzorem ubiegłego roku przed uroczystością Matki Bożej Miłosierdzia w kościele oo. karmelitów organizujemy triduum dla czcicieli Miłosierdzia Bożego z całego Poznania. W triduum uczestniczyło około 400 osób.

20 grudnia odbył się dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. Udział parafian był imponujący.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, z powodu małej kaplicy mamy dwie pasterki – o godz. 22.00 i 24.00.

W roku 1988 rozdzielono 111.019 Komunii św. Wiernych na Mszach św. w niedziele było 4.100.

Rok 1989

W okresie Bożego Narodzenia w parafii trwała wizyta duszpasterska . Na 3.390 rodzin kolędę przyjęły 2.663. Na seminarium i katedrę daninę złożyło 1341 rodzin. Na budowę kościoła składają dodatkową ofiarę  863 rodziny.

Odbyły się spotkania opłatkowe dla wszystkich grup duszpasterskich. Szczególny opłatek 8 stycznia zgromadził 40 nauczycieli.

Rekolekcje wielkopostne dla czcicieli Miłosierdzia Bożego odbyły się w tym roku w parafii pw. Świętego Krzyża na Górczynie. Prowadził je ks. dr Zbigniew Sujkowski. Uczestniczyło około 500 osób, w tym grupa z naszej parafii.

Rekolekcje wielkopostne w parafii głosi o. Tadeusz Basikowski – filipin z Tarnowa. Frekwencja słaba, zawiódł rekolekcjonista – nauki bez ducha (jak magnetofon, tylko odtwarzanie).

Do odpustu parafia przygotowywała się przez nowennę. Sumę odpustową w asyście 32 kapłanów z innych parafii, celebrował ks. Kazimierz Lijewski z parafii pw. Opatrzności Bożej.

Piękna była niedziela modlitw o powołania. 30 kwietnia do parafii przybyło 30 kleryków. Po południu odbył się mecz piłki nożnej – młodzież parafii kontra alumni. Po zaciętej walce wynik remisowy 2 : 2. Po meczu zorganizowano wentę na cele dobroczynne, a wieczorem ognisko.

I Komunia św. w  Wielki Czwartek 12 dzieci 6-letnich; natomiast w maju 323 dzieci z klas drugich.

20 czerwca Międzynarodowy Dzień Chorych. Występ zespołu emerytowanych nauczycieli naszego miasta „Panorama”. Po Mszy św. w salce parafialnej spotkanie z chorymi przy kawie. Dzieci śpiewały i deklamowały wiersze. Przyszło 30 osób.

Parafialna pielgrzymka pociągiem na Jasną Górę w dniach 9-11 lipca, z ks. Tomaszem Moraszem. W pielgrzymce uczestniczyło 150 osób.

Nowy rok szkolny i duszpasterski rozpoczęliśmy sakramentem pokuty i Mszą św. Hasłem roku są słowa Pana Jezusa : „Wytrwajcie we mnie, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić”.

W październiku parafia (ok. 200 osób) udaje się w pielgrzymce na odpust MB Nieustającej Pomocy do poznańskiej fary.

Z dniem 1 grudnia ks. arcybiskup odwołał z parafii ks. Ireneusza Greczkę, który po dwóch tygodniach zamkniętych rekolekcji na św. Górze w Gostyniu, został skierowany do parafii w Połczynie Zdroju. 23 grudnia władza duchowna przysyła do parafii drugiego wikariusza, ks. Tomasza Dolatę z Ostrowa Wlkp.

W roku 1989 odchodzi z parafii p. Wł. Kwieciński. Dyrygentem chóru zostaje p. Karol Drynkowski, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Znakomity organista i muzyk.

W 1989 roku rozdzielono 120.000  Komunii św. Wiernych na Mszach św. w niedziele ok. 4000.

Daninę diecezjalną opłaciło 1341 rodzin. Materialnie budowę kościoła wspierają 863 rodziny.

Rok 1990

Krucjata Eucharystyczna przygotowała misterium Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci.

120 rodzin przyjęło kolędę po raz pierwszy! Radość wielka. Zmiany polityczne w kraju: „odwilż” wpływa na otwarcie serc. Komunizm padł!

Co roku w styczniu przeżywamy szczególny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo ekumeniczne gromadzi dużą grupę wiernych, dla których cenna jest jedność.

W okresie od lutego do czerwca w parafii organizowany był kurs uzupełniający z zakresu katechezy dla osób duchowo zaniedbanych.

Dnia 20 lutego ginie w wypadku samochodowym ks. Ireneusz Greczka. Pogrzeb odbył się w Ostrorogu. W ostatniej ziemskiej drodze byłego wikariusza uczestniczyła delegacja z naszej parafii.

Rekolekcje dla czcicieli Miłosierdzia Bożego odbyły się w tym roku po Popielcu, w parafii św. Jana Kantego, z udziałem grupy wiernych z naszej parafii.

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii głoszą oo. franciszkanie z Wejherowa.

Odpust parafialny ku czci Miłosierdzia Bożego 22 kwietnia . Mszę św. celebruje ks. proboszcz Czesław Grzelak z parafii św. Marcina w Poznaniu. Przybyło 5 pielgrzymek z innych parafii oraz czciciele Miłosierdzia Bożego z całego Poznania.

I Komunia św. w Wielki Czwartek – 15 dzieci  sześcioletnich i w maju 324 dzieci z klas drugich.

W niedzielę 27 maja parafia przeżywała Srebrny Jubileusz swojego duszpasterza, pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła, ks. Mariana Nowaka.

Powitanie ks. arcybiskupa w katedrze przez ks. prob. Mariana Nowaka

Pierwszą częścią uroczystości jubileuszowych była Msza św. w katedrze we wtorek 22 maja o godz.11.00, sprawowana przez wszystkich księży Jubilatów pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, Jerzego Stroby. Podczas  Mszy św. śpiewał chór „Maria Victoria”. Udział w Eucharystii  wzięła duża grupa naszych dzieci oraz parafialne poczty sztandarowe.

Po uroczystościach w katedrze odbyło się spotkanie przy stole na probostwie parafii Miłosierdzia Bożego. Obecni byli ks. arcybiskup Jerzy Stroba, ks. bp Stanisław Napierała, ks. bp Zdzisław Fortuniak oraz wszyscy Jubilaci.

Msza św. koncelebrowana w katedrze

Drugą częścią uroczystości była Msza św. koncelebrowana przez zaprzyjaźnionych kapłanów dekanatu pod przewodnictwem księdza Jubilata, podczas której odbyło się uroczyste poświęcenie dzwonu „Maryja”, daru parafii Diepoldsau ze Szwajcarii. Dzwon poświęcił Jubilat, po otrzymaniu specjalnego pozwolenia od ks. arcybiskupa.

Podziękowanie ks. prob. M. Nowaka ks. arcybiskupowi i gościom za modlitwę i uczestnictwo w uroczystościach jubileuszowych

Chwila modlitwy przy trumnie ks. abpa Antoniego Baraniaka w podziemiach katedry

Po uroczystościach zdjęcie z parafialnym chórem „Maria Victoria”

28 maja Dzień Chorych – to trzecia część uroczystości jubileuszowych. Ten dzień to szczególne podziękowanie Panu Bogu za 6 lat pracy Jubilata wśród chorych w Szpitalu Miejskim na ul. Strusia w Poznaniu oraz za każdy kontakt z człowiekiem cierpiącym.

Msza św. jubileuszowa w parafii

Ks. dziekan prałat Tadeusz Neuman udziela jubileuszowego błogosławieństwa ks. prob. Marianowi Nowakowi

Boże Ciało. Procesji przewodniczył  ks. kanonik Jan Szpet.

Pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 24-26 czerwca pociągiem – uczestniczyło 100 wiernych.

Krucjata Eucharystyczna z rodzicami udaje się do grobu bł. Urszuli Ledóchowskiej do Pniew.

Nowy rok szkolny i duszpasterski będziemy przeżywać pod hasłem: „Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

W dniach od 10 do 15 września parafia przeżywała Parafialny Kongres Eucharystyczny.  Nauki głosił o. franciszkanin z Wejherowa. Dziękowaliśmy Bogu za wszystkie otrzymane sakramenty. Do parafii przybył ks. bp Stanisław Napierała, aby udzielić młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Starsi parafianie odnowili swoją przyjaźń z Duchem Świętym. Piękny był także dzień odnowienia ślubów małżeńskich. Kaplica nie mogła pomieścić wiernych.

Parafialny Kongres Eucharystyczny

Parafialny Kongres Eucharystyczny

15 września zakończenie Kongresu Eucharystycznego. Uroczysta Msza św. koncelebrowana przez kapłanów z dekanatu, pod przewodnictwem ks. dziekana T. Neumana. Po Mszy św. wielka procesja do czterech ołtarzy, do parafii Matki Odkupiciela na os. Władysława Jagiełły.

Parafialny Kongres Eucharystyczny

11 listopada uroczyste poświęcenie krzyży dla szkół oraz sztandaru Szkoły Podstawowej nr 15. Katecheci bardzo ofiarnie pracują. W szkole są dzieci, które nie mają Sakramentu Chrztu ani nie były u I Komunii św. W salkach katechetycznych są prowadzone dodatkowe lekcje religii dla dzieci starszych, przygotowujące do przyjęcia sakramentów świętych. Widać owoce religii w szkole. Bogu niech będą dzięki!

Chór parafialny” Maria Victoria” ma uroczystą Mszę św. z okazji wspomnienia św. Cecylii. W roku 1990 zespół odbył tournee do Szwajcarii i Niemiec, gdzie koncertował w Diepoldsau, St. Gallen, St.Margarethen, Rapperswil, Monachium i Dachau. Pieniądze z tych koncertów przeznaczone zostały na budowę świątyni. Dziękujemy, Panie Karolu!

Uroczystość Chrystusa Króla to patronalne święto Krucjaty Eucharystycznej liczącej u nas 80 osób. Dzieci pięknie przygotowane przez katechetkę Annę Kwaśną składają obietnicę wierności Chrystusowi Królowi.

W  roratach w okresie Adwentu o godz. 630 uczestniczy dużo dzieci. Młodzież ma roraty w piątek o godz. 19.30, natomiast przedszkolaki w sobotę o godz. 16.00.

20 grudnia dzień adoracji Najświętszego Sakramentu.

W roku 1990 rozdzielono 127.800 Komunii św. Kolędę przyjęły 2.782 rodziny.

Rok 1991

Nowy rok rozpoczęliśmy modlitwą o pokój i jedność w naszym narodzie.

Koncert kolęd, jak  co roku, zgromadził  rzeszę słuchaczy. W koncercie brali udział: chór „Maria Victoria”, zespół młodzieżowy, chórek dziecięcy oraz aktorzy z teatru.

Trawa dalsza budowa kościoła. Dzięki łagodnej zimie prace budowlane sprawnie posuwają się naprzód. Firma budowlano-murarska p. Romana Patana sprawuje się doskonale. Ks. arcybiskup zachęca, aby jeszcze w tym roku była konsekracja kościoła. Złożyliśmy obietnicę, będziemy się starać. Matki organizują dodatkową zbiórkę na ołtarz, ambonę i chrzcielnicę . Ojcowie zbierają ofiarę na duży krzyż. Dzieci pierwszokomunijne i Krucjata Eucharystyczna zbierają na tabernakulum. Ksiądz abp obiecuje ufundować bramę główną kościoła.

Rekolekcje wielkopostne prowadzi o. franciszkanin z Wejherowa – duża frekwencja.

Przed kościołem zbieraliśmy podpisy w obronie życia nienarodzonych. Zebrano 1200 podpisów.

W Wielki Czwartek do wczesnej Komunii św. przystąpiło 13 dzieci.

Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku. W niedzielę 7 kwietnia sumę odpustową w asyście 25 kapłanów celebrował ks. Grzegorz Balcerek, pierwszy wikariusz naszej parafii, obecnie proboszcz parafii  Stanisława Kostki.

W  niedzielę 28 kwietnia przybyło do parafii 30 kleryków z seminarium. Wspólna modlitwa o powołania, a po południu tradycyjna wenta w parku zabaw, kiermasz książkowy, zagaduj – zgadula, loteria i „słodka dziurka”. Piękne było nabożeństwo wieczorne i nieszpory, a na zakończenie ognisko.

I Komunia św. w maju – przystąpiło 264 dzieci.

Uroczystość Bożego Ciała celebruje ks. prałat Władysław Kołodziej z Sądu Metropolitalnego. Duże zaangażowanie parafian i grup duszpasterskich.

30 maja – ołtarz Bożego Ciała na Starym Rynku w Poznaniu zbudowany przez naszą parafię

IV  pielgrzymka Ojca św. do Ojczyzny. Dzięki telewizji słuchamy Jana Pawła II i włączamy się w Eucharystię. Parafianie dwoma autokarami udali się na spotkanie z Ojcem św. do Płocka.

21 lipca wyrusza do Rzymu dwoma autokarami parafialna pielgrzymka. Pielgrzymi zwiedzają po drodze Wiedeń, Kahlenberg ,Wenecję, Padwę, Florencję, Asyż, Monte Cassino, San Marino oraz Rawennę.

Msza św. na Monte Cassino

Trzy spotkania z Ojcem św. Wspólna koncelebrowana Msza św. oraz cały tydzień w Rzymie, to przeżycia wspaniałe i niezapomniane.

Chwila zadumy i modlitwy

W drodze powrotnej nawiedziliśmy rodzinną parafię ks. proboszcza w Ostrowie Wlkp. Po Mszy św. wspólna kawa w domu rodzinnym ks. Mariana.

Ostrów Wielkopolski

W dniach 14 i 15 sierpnia odbył się na Jasnej Górze VI Światowy Dzień Młodzieży. Z naszej parafii wyruszyła pielgrzymka rowerowa młodzieży z ks. Tomaszem Dolatą. Spora grupa pielgrzymów pojechała koleją .

Z okazji Światowego Dnia Młodzieży powstaje w parafii Rada Młodych – dwudziestoosobowa grupa młodzieży, która pragnie pomagać w organizowaniu liturgii niedzielnej i pociągać do Chrystusa najbardziej zaniedbanych.

W sierpniu parafialna młodzież wspólnie z ks. Tomkiem udaje się w pieszej  pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Sobota, niedaleko Rokietnicy. Coraz bardziej ożywia się w parafii  ruch pielgrzymkowy, a z nim umacnia się wiara.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy jubileuszem p. Ani Kwaśnej – katechetki. Z okazji 40-lecia pracy katechetycznej zostaje odznaczona medalem za zasługi dla naszej archidiecezji. Hasłem nowego roku pracy są słowa Pana Jezusa: „Jestem z wami”.

W dniach 14,16 i 17 września przeżywaliśmy Dekanalny Kongres Eucharystyczny. W ramach kongresu spotkania modlitewne w różnych kościołach dekanatu:
dzień dzieci – kościół św. Jana Bosko na Winogradach
dzień rodziców – kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Naramowicach
dzień młodzieży – kościół św. Stanisława Kostki na Winiarach

W parafii coraz bardziej rozwija się nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Istnieje grupa czcicieli Najświętszego Sakramentu. Zorganizowana jest nieustanna adoracja przez wszystkie dni roku. W pierwsze czwartki miesiąca trwa adoracja przed Najświętszym Sakramentem od godz.17.00 do 20.00.

Na budowie cały czas jeszcze dużo pracy. Codziennie pracuje 12 cieśli, 6 murarzy, 6 malarzy oraz elektrycy. Konsekrację kościoła ks. arcybiskup  ustalił na niedzielę Chrystusa Króla, 25 listopada. W drugą niedzielę października otwarty został kościół, aby parafianie mogli zobaczyć stan zaawansowania prac i zmobilizowali się do pomocy i większej ofiarności.

W związku z wyjazdem arcybiskupa do Rzymu na synod i do Stanów Zjednoczonych, dzień konsekracji został przesunięty prawie o miesiąc, na 19 grudnia. Ten dodatkowy czas daje nam pewność, że w terminie skończymy to, co zaplanowane. Bogu niech będą dzięki za to czasowe przesunięcie.

Ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe

30  listopada pielgrzymka dziękczynna na Jasną Górę – 7 autokarów wiernych dziękowało Bogu za wybudowaną świątynię.

18 grudnia – dzień spowiedzi całej parafii. Spowiada 14 kapłanów, a o godzinie 18.30 ostatnia Msza św. w kaplicy. Pada deszcz, pełna kaplica wiernych, łzy wzruszenia i radości. Po Mszy św. wielka procesja ze świecami, sztandarami, kapłanami dekanatu pod przewodnictwem ks. dziekana prałata Tadeusza Neumanna. Wyprowadzamy z kaplicy obraz Matki Bożej oraz Miłosierdzia Bożego i wprowadzamy do nowego kościoła. Tutaj ks. dziekan wygłasza płomienne słowo Boże o Krzyżu św., a następnie poświęca nowy, duży krzyż – dar ojców parafii. W bocznych ołtarzach zostają zawieszone przyniesione obrazy. Kościół ukwiecony i przygotowany na konsekrację.

Budowa trwała 6,5 roku. Wmurowano 210.000 sztuk cegły klinkierowej i 650.000 cegły zwykłej. Głównym projektantem świątyni jest Jerzy Leśniewski.

Informacja w „Przewodniku Katolickim”

Czwartek 19 grudnia dzień konsekracji naszego kościoła. Pada deszcz, jest zimno. Pełen kościół ludzi, niektórzy stoją na deszczu na zewnątrz kościoła, bo nie zmieścili się w środku.

O godz. 1800 przyjeżdża ks. abp Jerzy Stroba witany przez dzieci, chór i wiernych. Z wieży kościoła słychać hejnał. Najświętszą Ofiarę koncelebrują z ks. arcybiskupem wszyscy proboszczowie dekanatu.

Powitanie arcybiskupa przez proboszcza Mariana Nowaka – budowniczego kościoła

Namaszczenie ołtarza

Ołtarz konsekruje ks. arcybiskup, a mury świątyni namaszczają olejami ks. dziekan Tadeusz Neumann, nasz ks. proboszcz Marian Nowak, ks. proboszcz Kazimierz Lijewski z parafii Opatrzności Bożej oraz ks. proboszcz Witold Parecki z parafii Aniołów Stróżów.

W kazaniu ks. abp wspomina historię budowy kościoła, dziękując wszystkim i podkreślając, że „kościół zbudowano wcześniej niż myśmy się spodziewali”. Podczas Mszy św. rozdzielono 1.800 Komunii św. Przybyli czciciele Miłosierdzia Bożego z całego miasta i przedstawiciele wszystkich parafii dekanatu ze sztandarami. Uroczystość trwała 2 godziny 20 minut. Było 40 kapłanów.

Poświęcenie ścian kościoła

Poświęcenie wiernych

Pierwsza Msza św. w nowym kościele

Pierwsza Msza św. w nowym kościele

Pan Jezus zamieszkuje w tabernakulum

Pamiątka konsekracji

Pamiątka konsekracji

W piątek 20 grudnia całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Kościół wypełniony wiernymi. Dziękowaliśmy Bogu za ten dom Boży i za to, że Bóg jest z nami.

Święta Bożego Narodzenia już w nowym kościele. Pasterka o godz. 24.00. Wielka radość i dziękczynienie całej wspólnoty parafialnej za dom Boży, do którego codziennie nas wzywa dzwon z wieży kościoła.

W roku 1991 Komunii św. rozdzielono 117.000, kolędę przyjęło 2.770 rodzin, daninę diecezjalną złożyło 1335 rodzin. Do  chorych z Komunią św. księża udali się 260 razy.